Search

TEMPS DE ROMANIC

Productora: Ignasi Cristià | Realitzador: Iago Blasi | Disseny de Post-producció: Esteve Tort |Composició: Dani Torrico
Empresa de Postproducció: Potato | Video Maping para la exposición “Temps del Romanic”